AYŞE KARAMUSTAFA

3f1656b7488b12b3f97ec3ca1e372b21

Ayşe Karamustafa Türksoy
Grafik Tasarımcı
Graphic Designer

İstanbul’da doğdu.
Eğitimini Özel İtalyan Lisesi’nin ardından, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nde tamamladı.
1999 yılındaki mezuniyetinin sonrasında bir yıl süreyle Young&Rubicam/Reklamevi’nde çalıştı. 2000 yılında Sadık Karamustafa ile birlikte Karamustafa Tasarım’ı kurdu.
Karamustafa Tasarım bünyesinde ağırlıklı olarak kitap, sergi tasarımı, kurumsal kimlik tasarımı konularında çalışmaları bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası çeşitli sergilerde işleri yer aldı, yine ulusal ve uluslararası yarışmalarda jüri üyesi olarak görev aldı. Kitap, ajanda ve sergi tasarımı alanında ödüller aldı.

Born in Istanbul, Turkey.
Graduated from Istanbul Italian High School and studied Graphic Design at Mimar Sinan Fine Arts University.
Between years 1999-2000 worked at Young&Rubicam, Istanbul. In 2000, founded Karamustafa Design with graphic designer Sadık Karamustafa. With Karamustafa Design worked mainly on exhibition design, book design and corporate identity projects. Participated both national and international exhibitions with her works, acted as jury for several design competitions. Awarded for some of her works.Eğitim
2011- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü,
Yüksek Lisans
1997-1999 Lisans (Mezuniyet)
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Grafik Bölümü
1995-1997 Lisans
Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü
1994-1995 Lisans (Başlangıç)
Floransa Devlet Üniversitesi, Edebiyat Bölümü, İtalya
1986-1993 Özel İtalyan Lisesi, İstanbul

Education
2011- Masters Program (Thesis)
Mimar Sinan Fine Arts University, Department of Art History
1997-1999 (Graduation)
Mimar Sinan Fine Arts University, Department of Graphic Design
1995-1997 Marmara University, Fine Arts, Department of Graphic Design
1994-1995 State University of Florence, Department of Literature, Florence, Italy
1986-1993 Italian High School, İstanbul


Eğitim süresince faaliyetler
1997 Icograda Londra Tasarım Semineri; Katılımcı
1998 Grafist98; Katılımcı
1995-1999 İKSV festivalleri; Çevirmenlik, rehberlik, yönetici asistanlığı

Activities during education
1997 Icograda London Design seminar; Participant
1998 Grafist98; Participant
1995-1999 Istanbul Culture and Arts Foundation; Translator, guide, assistant to manager


Çalışma hayatı
2000- Karamustafa Tasarım*; Kurucu Ortak
1999-2000 Young&Rubicam Reklamevi; Junior Art Director
1997 Young&Rubicam Reklamevi; Stajyer

Work Experience
2000- Karamustafa Tasarım*; Founding Partner
1999-2000 Young&Rubicam Reklamevi; Junior Art Director
1997 Young&Rubicam Reklamevi; InternÖğretim
2005-2006 Kadir Has Üniversitesi, Bahar Yarıyılı, Tipografi 1. Ve 2. Sınıf dersleri; Öğretim Görevlisi

Teaching
2005-2006 Kadir Has University, Spring Semester, Typography 1st and 2nd years; Lecturer


Atölye Çalışmaları
2013 “Battal Boy/Oversize”, Grafist17, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul; Yönetmen
2012 “Draw me Democracy”, Kurşunlu Han, Üsküp, Makedonya; Afiş atölye çalışması; Yönetmen
2012 “Draw me Democracy”, Lincovnih Akademja, Saraybosna, Bosna Hersek ; Afiş atölye çalışması; Yönetmen

Workshops
2013 “Battal Boy/Oversize”, Grafist17, Mimar Sinan Fine Arts University, Istanbul; Instructor
2012 “Draw me Democracy”, Kursunlu An, Scopje, Macedonia; Poster workshop; Instructor
2012 “Draw me Democracy”, Lincovnih Akademja, Sarajevo, Bosnia-Herzegowina; Poster workshop; Instructor


Görev aldığı kurumlar
2010-2012 Grafikerler Meslek Kuruluşu; Genel Sekreter
2008-2010 Grafikerler Meslek Kuruluşu; Yönetim Kurulu Üyesi

Organisations
2010-2012 Turkish Society of Graphic Designers; Secretary General
2008-2010 Turkish Society of Graphic Designers; Board Member


Katıldığı Uluslararası Organizasyonlar
2011 IDA (Internationational Design Alliance) 2011 Congress, Taipei, Tayvan; GMK (Grafikerler Meslek Kuruluşu) Genel Sekreter
2009 Icograda World Design Congress 2009, Beijing, Çin; GMK Yönetim Kurulu Üyesi

International events participated
2011 IDA (Internationational Design Alliance) 2011 Congress, Taipei, Taiwan; as Turkish Society of Graphic Designers, Secretary General
2009 Icograda World Design Congress 2009, Beijing, China; as Turkish Society of Graphic Designers; Board Member


Katkıda Bulunduğu Organizasyonlar
2011-2012 IDA Istanbul 2013 (gerçekleşmedi), GMK adına organizasyon komitesi gözlemcisi
2012 Poster for Tomorrow, “Gender Equality Now!” Uluslararası Afiş Yarışması Sergisi, Depo, İstanbul; Düzenleyici
2011 Poster for Tomorrow, “Right to Education” Uluslararası Afiş Yarışması Sergisi, Depo, İstanbul; Düzenleyici
2010 Poster for Tomorrow, “Death is not Justice” Uluslararası Afiş Yarışması Sergisi, Cezayir, İstanbul; Düzenleyici
2009 AGI (Alliance Graphique International) 2009 İstanbul Congress; GMK adına organizasyon komitesi üyesi

Organisational activities
2011-2012 IDA Istanbul 2013 (cancelled), organisational committee observer on behalf of Turkish Society of Graphic Designers
2012 Poster for Tomorrow, “Gender Equality Now!” International Poster Competition Exhibition, Depo, İstanbul; Organiser
2011 Poster for Tomorrow, “Right to Education” International Poster Competition Exhibition, Depo, İstanbul; Organiser
2010 Poster for Tomorrow, “Death is not Justice” International Poster Competition Exhibition, Cezayir, İstanbul; Organiser
2009 AGI (Alliance Graphique International) 2009 İstanbul Congress; organisational committee member on behalf of Turkish Society of Graphic Designers


Katıldığı Sergiler
2004-2013
GMK, Grafikerler Meslek Kuruluşu, Grafik Ürünler Sergileri; Katılımcı
2004 Incheon International Design Fair, “Creative Innovation, Global Incheon”, Incheon, Kore; Afiş sergisi katılımcısı
2002 Brief Encounters, Uluslararası Afiş Yarışması Sergisi, Paris, Fransa; Afiş sergisi katılımcısı

Exhibitions participated
2004-2013
Turkish Society of Graphic Designers Yearly Exhibitions; Participant
2004 Incheon International Design Fair, “Creative Innovation, Global Incheon”, Incheon, Korea; Poster Exhibition participant
2002 Brief Encounters, International Poster Competition Exhibition, Paris, Fransa; participant


Jürilikler
2013
Poster for Tomorrow, “A Home for Everyone” Uluslararası Afiş Yarışması, Paris, Fransa; Seçici Kurul Üyesi
2012 Poster for Tomorrow, “Gender Equality Now!” Uluslararası Afiş Yarışması; Online Seçici Kurul Üyesi
2010 Poster for Tomorrow, “Death is not Justice” Uluslararası Afiş Yarışması, Paris, Fransa; Seçici Kurul Üyesi
2010 Kalkınma Ajansı Logo Yarışması, Seçici Kurul Üyesi
2008 Simge Antalis “Conqueror Tasarım Yarışması”, Seçici Kurul Üyesi

Jury
2013
Poster for Tomorrow, “A Home for Everyone” International Poster
Competition, Paris, France; Jury member
2012 Poster for Tomorrow, “Gender Equality Now!” International Poster
Competition; Online jury member
2010 Poster for Tomorrow, “Death is not Justice” International Poster
Competition, Paris, France; Jury member
2010 Kalkınma Ajansı Logo Competition, Jury member
2008 Simge Antalis “Conqueror Design Contest”, Jury member


Ödüller
2011 GMK 30. Grafik Ürünler Sergisi, Bikem Özsunay Vakfı Afiş Özel Ödülü
2011 GMK 30. Grafik Ürünler Sergisi, Ajanda Tasarımı Başarı Ödülü
2010 GMK 29. Grafik Ürünler Sergisi, Ajanda Tasarımı Başarı Ödülü
2007 GMK 26. Grafik Ürünler Sergisi, Kitap Tasarımı Başarı Ödülü

Awards
2011 Turkish Society of Graphic Designers 30th Yearly Exhibition,
Bikem Özsunay Foundation Poster Prize
2011 Turkish Society of Graphic Designers 30th Yearly Exhibition,
Calendar Design Award
2010 Turkish Society of Graphic Designers 29th Yearly Exhibition,
Calendar Design Award
2007 Turkish Society of Graphic Designers 26th Yearly Exhibition,
Book Design Award


Konuştuğu Diller
İngilizce, İtalyanca

Languages
English, Italian